Strona glowna

Strona glowna

Podział administracyjny w Polsce jaki obecnie mamy powstał w wyniku reformy administracyjnej z roku 1998 i funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku. Wcześnie po II wojnie światowej były 4 reformy związane ze zmianami administracyjnymi – w roku 1946, 1950, 1957 i 1975.

Strona glowna

Dzisiaj Polska liczy sobie 16 województw, 380 powiatów i 2479 gmin.

Mimo nowego podziału Polski przed niecałymi 20 laty w Polsce dużo mówi się o różnica w województwach wynikających ze względu na obecny podział, na ich wielkość i potencjał. Są województwa mniejsze i słabsze ekonomiczne, których rozwój trwa wolnej i dłużej, a są województwa o silnym potencjale ekonomicznym, których rozwój jest bardzo szybki. Do tych województw słabszych możemy zaliczyć województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, podhalańskie, zaś do tych rozwijających się w szybkim tempie województwie zaliczamy województwo mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie.

Artykuł dzięki: